Välkommen till Liljedahl Group

Liljedahl Group är ett familjeägt investmentföretag med sju helägda innehav: Liljedahl Bare Wire, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även minoritetsägare i Bufab AB.

Koncernredovisning 2015

Koncernredovisning, läs online

Koncernredovisning, ladda ner PDF

Beställ tryckt utgåva av koncernredovisningen

Innehav